RSS Facebook stranica

Projekt udruge

BBK Ivanščica želi pokrenuti, tj. nastaviti razvoj brdskog biciklizma i sportsko-planinskog turizma na području grada Ivanca i planini Ivanščici u svrhu jačanja i poticanja sve veće populacije ljudi zainteresiranih za brdski biciklizam.

Riječ je o projektima s kojim bi se pružala pomoć i podrška oko izgradnje nekoliko biciklističkih staza u svrhu promicanja brdrsko-planinskog turizma koji kao takav u ovim krajevima, smatramo, nije adekvatno razvijen iako ima mnogo potencijala da postane jedna od glavnih turističkih atrakcija u ovim krajevima.

1.   „Razvoj downhilla u Ivancu“  

18Ovim projektom unaprijedili bi stazu za spust (downhill) gdje bi se organizirala nacionalna prvenstva u svrhu promicanja brdskog biciklizma i sportsko-planinskog turizma. Projektom želimo pokrenuti i nastaviti razvoj sportsko-planinskog turizma na području grada Ivanca, osigurati sudjelovanje mladih kroz društvani rad i volontiranje. U urbanim područjima u suadnji s lokalnim udrugama i mjesnim zajednicama edukacija bi se vršila postavljanjem info punkta sa edukativnim sadržajima mjesta domaćina dok bi u prirodi edukaciju vršili postavljenim poučnim tablama s popisom određenih vrsta kojom bi upozorili na postojeće probleme, naučili korisničke skupine o prirodnim ljepotama i vrednotama Ivanščice i naučili ih ponašanju u prirodi. Riječ je o ideji koja će potaknuti aktivno sudjelovanje mladeži u društvu i stvoriti još uspješnih sportaša u županiji.

Promocija prirodnih vrednota i sportsko-rekreativnih kapaciteta županije korisnicima iz Hrvatske i zemalja regije raditi će se kroz organizaciju kvalitetne sportske manifestacije koje po iskustvu iz prijašnjih godina prati prilično velik broj ljudi. Projekt obuhvaća udruge i zajednice iz Varaždinske županije, Hrvatske i Slovenije s kojima surađujemo i pomažemo jedni drugima pri planiranju i ostvarenju projekata koje treba ujediniti pod jedan program i prijaviti ga na natječaj koji bi se financirao iz fondova Europske unije. Pružati si podršku u radu i djelovanju s ciljem kako bi se što bolje zadovoljili prioriteti izgradnje biciklističkih staza i održavanja međunarodnih natjecanja.

S uređenjem staza raznih disciplina brdskog biciklizma i to: Kross Country, Enduro, Up Hill, Dirt park, BMX park, Pump Track i Downhill parkom dobili bi jednu izvrsnu turističku ponudu kao i atraktivan smjer razvoja brdskog biciklizma u ovim krajevima. Smatramo da su takve biciklističke staze i parkovi veliki pokretač razvoja mladih u društvu kao što se može vidjeti u drugim razvijenijim sredinama europske unije gdje je to sasvim normalna stvar.

2.  „Opis staništa od osobitog značaja na Ivanščici”

Riječ je o projektu s kojim bi se opisalo područje i popisala flora Doline Šumi i Vražjeg stolčeka u svrhu zaštite ta dva lokaliteta i sprečavanja mogućeg nastanka štete zbog prolaska poučne biciklističke staze. Kroz edukaciju korisničkih skupina postavljanjem poučnih tabli moramo osigurati održivo korištenje staza. Još jedan razlog opisa tih područja je taj da od mnogobrojne flore Ivanščice, pretpostavljamo više od 1000 svojti, službeno je popisano tek 485. Od tog broja, njih 48 uvršteno je u Crvenu knjigu vaskularne flore. Na ovom prostoru ni jedna biljna vrsta nije ugrožena zbog prekomjerne eksploatacije šuma, već njezinim širenjem. Naime, na Ivanščici su brdske livade uvijek zauzimale manje od 10 posto njezine površine, a na njima raste više od 70 posto njezine flore. Svakako, najugroženije su biljke iz porodice orhideja.

Projektom bi dali doprinos očuvanju postojeće biološke i krajobraznu raznolikosti u stanju prirodne ravnoteže i usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem, utvrdili bi i pratili stanje prirode. Rezultat toga bila bi baza podataka objavljena na našem webu kojom bi ustupili podatke za buduća istraživanja, olakšali determinaciju svojti fotografima i ostalim korisnicima projekta „Prirodoslovno – poučna staza podno Ivanščice”. Educiranjem bi senzibilizirali korisnike i time počeli graditi sustav zaštite prirodnih  vrijednosti radi njihova trajnoga očuvanja, pokušali osigurati održivo korištenje prirodnih dobara bez bitnog oštećivanja dijelova prirode i uz što manje narušavanje ravnoteže njezinih sastavnica. Također bi spriječili štetne zahvate ljudi i poremećaje u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja djelatnosti koje mogu narušiti izvornost prirode i njezinu stabilnost i za kraj osigurali bi pravo građana na zdrav život, odmor i razonodu u prirodi. Ovim projektom koji opisuje manje dijelove prirode, korisnike možemo upozoriti na gubitak endemskih i ugroženih svojti, gubitak staništa i sačuvanje njegove raznolikosti i time dati mali pomak u sprečavanju mogućeg gubitka pojedinih klimazonalnih i azonalnih oblika vegetacije.

 3.   „Prirodoslovno – poučna staza podno Ivanščice“  

Provedbom ovog projekta obilježila bi se i izgradila staza koja bi povezala značajnija područja Ivanščice u svrhu edukacije korisnika, promicanja brdskog biciklizma, planinarenja i sportsko-planinskog turizma. Oni kao takvi u ovim krajevima nisu adekvatno razvijeni, iako ima mnogo potencijala da postanu jedna od glavnih turističkih atrakcija.

Ovim projektom dobit ćemo dobro razvijenu mrežu sadržaja koja će doprinijeti kvaliteti života korisnika kroz edukaciju o okolišu i razvoju sporta, promociju prirodnih vrednota i sportsko-rekreativnih kapaciteta korisnicima iz Hrvatske i zemalja regije. Postavljanjem poučnih tabli uz značajnija područja korisnike ćemo upoznati sa problemima u okolišu i informirati ih o  prirodnim vrednotama, ponašanju u prirodi i sadržajima mjesta kroz koja prolazi staza. Također, naše aktivnosti moraju biti održive u sportsko i ekološko – edukativnom smislu zbog stvaranja čvrste platforme za razvijanje budućih projekata i ideja. Naravno, projekt se mora povezati i ispreplitati sa korisnicima i sadržajima postojećih projekata kao što su „Renta klijet”, „Turističko – edukativna biciklistička staza podno Ivanščice”, „Ivanečka planinarska obilaznica” i na taj način smanjit ćemo troškove projekata, olakšati korisnicima snalaženje i dobiti jednu kvalitetnu turističku ponudu. Posjetitelji na poučnoj stazi moći će se baviti aktivnostima poput vožnje biciklom, planinarenja, fotografiranja uz mogućnost determinacije značajnijih vrsta korištenjem informacija iz baze podataka nakon završetka projekta „Opis staništa od osobitog značaja na Ivanščici”, osmisli bi edukativne programe za posjetitelje, škole, i educirali korisnike projekta poučnim tablama.

4.   „Turističko – edukativna biciklistička staza podno Ivanščice“  

Riječ je o projektu s kojim bi se obilježila staza koja bi povezala značajnija i turistički zanimljiva područja u blizini Ivanca podno Ivanščice. U svrhu edukacije korisničkih skupina, promicanja brdskog biciklizma i sportsko-planinskog turizma educirali i usmjeravli bi korisnike postavljenim putokazima, info tablama i mogučnošću korištenja GPS uređaja prema mjestima od interesa i značajnijim lokacijama kako bi ih usmjerili na njima zanimljivije lokacije.

Kombinacija asfaltiranih cesta kroz šumu i naselja koja odiše predivnim  vizurama našeg lijepog kraja predviđena je za iskusne i manje iskusne bicikliste svih starosnih skupina, dužine je 30-ak kilometara, a bila bi popraćena putokazima i sadržajima poput mlinova sa autohtonom gastro i  enološkom ponudom, nalazištima paleolitskih kamena, utvrdama, crkvicama, raznim legendama, vuglenicama i ostalim sadržajima. Jačali i poticali bi sve veću populaciju ljudi svih starosnih skupina zainteresiranih za boravak u prirodi, povijesnu, gastro, eno i etnološku ponudu. Bio bi to još jedan kvalitetni sadržaj koji obuhvaća zanimljive lokalitete ivanečkog kraja koji su nepoznati javnosti a dovoljno zanimljivi da nadopune i dobrim djelom prošire turističku i sportsku ponudu grada Ivanca.

Ne gazi gljive i čuvajmo okoliš!

QUALIFICATION RUN 2015 Miha Ivančić, ŠKD Avče

Brdsko biciklistički klub Ivanščica iz Ivanca osnovala je skupina zaljubljenika u brdski biciklizam još 2005. godine iz Varaždina. S obzirom da u to vrijeme...

Više o klubu